بایگانی نویسنده
26 دسامبر
اردوی برون استانی شیراز

اطلاعات بیشتر


اردوی برون استانی شیراز

  بنابه تصمیم شورای آموزشی، دبیرستان سبحان درنظر دارد بعد از پایان امتحانات نوبت اول برای دانش آموزان پایه های دهم و سوم اردویی برون...

19 دسامبر
جلسه شورای دبیران

اطلاعات بیشتر


جلسه شورای دبیران

    جلسه شورای دبیران ۲۹ اذر ۹۵    موضوعات ۱- امتحانات ۲- سخنان جناب آقای میرحسینی پیرامون راهکارهای ایجاد انگیزه در دانش­ آموزان ۳- تشکیل...

???? ????? ??????