کلاس واقعیت مجازی

دسته

آموزشی سبحان

کلاس واقعیت مجازی
کلاس واقعیت مجازی
 
در راستای تفهیم بهتر مطالب درس زیست شناسی کلاس واقیت مجازی برای دانش آموزان رشته علوم تجربی در پایه های دهم ، یازدهم و دوازدهم با همکاری یکی از شرکت های دانش بنیان و استفاده از تکنولوژی (VR (Virtual reality  در روز سه شنبه ۹۷/۹/۲۰ برگزار گردید.
در این کلاس دانش آموزان با استفاده از این دستگاه اندام و سیتسم های داخلی بدن انسان از جمله قلب ، مغز، چشم و سایر دستگاه ها را به صورت سه بعدی با استفاده از عینک های مخصوص مشاهده کرده و در آن واحد سایر دانش آموزان نیز آن را به صورت دو بعدی مشاهده کردند .

نظرات کاربران (۰)