کلاس های فوق برنامه

کامپیوتر ، برنامه نویسی و …

 

تمایل دانش آموزان به کسب توانایی های علمی با انگیزه های خاص سبب شد تا دوره های آماده سازی و آموزش کامپیوتر و برنامه نویسی در برنامه و ساعات رسمی آموزش گنجانده شود.

این برنامه به نحوی ترتیب داده شده تا دانش آموزانی که تمایلی به این برنامه ندارند و یا نیازهای آموزشی متفاوتی دارند ، بتوانند در برنامه های دیگری از جمله روبوتیک، هوافضا، کلاس تئاتر،هنر و …شرکت نمایند شایان ذکر است این فعالیت ها  باعث آشنایی دانش آموزان با مراکز علمی ، دانشگاه ها و کسب مدال ها و نشان هایی برای دانش آموزان و مجموعه آموزشی سبحان گردیده است.

 

حضور در جشنواره خوارزمی

 

دبیرستان در بخش پژوهش از سال تحصیلی ۸۷-۸۸ با حضور کارشناسان مجرب و توانای پژوهش سراها با هدف پرورش و رشد استعدادها و خلاقیت های دانش آموزان و توسعه و تعمیق روحیه پژوهش و نوآوری، فعالیت خود را آغاز نمود.

ماحصل این فعالیت و تلاش ها علاوه بر حس خودباوری،کسب رتبه و مقام های منطقه ای و استانی برای دانش آموزان،دبیرستان سبحان را به یکی از فعال ترین مدارس منطقه در امر پژوهش و نوآوری تبدیل نموده است.