نحوه حرکات و تست های ورزشی اعلام شده

نحوه حرکات و تست های ورزشی اعلام شده

 

آموزش دراز نشست صحیح

روی سطح صاف دراز کشیده و کف پاهای خودتان را روی زمین ثابت نگه دارید.
زانو های شما باید تا حدی که خودتان احساس میکنید براحتی میتوانید حرکت را انجام دهید خم باشند.
هنگام انجام حرکت (بالا آمدن) عمل بازدم را انجام دهید.
بالا آمدن بدن باید تا حدی باشد که بدن با با ران شما شکل V مانندی ایجاد کند. ( تقریبا ۹۰ درجه)
وقتی که به بالاترین نقطه رسیدید کمی مکث کنید و نفس بکشید (عمل دم را انجام دهید) و به آرامی به نقطه شروع برگردید.

برای بهتر انجام دادن این حرکت یک نفر از اعضای خانواده که تقریبا هم وزن شما می باشد همانطور که در ترم اول آموزش داده شد پاهای شما را بگیرد.

 

آموزش شنای سوئدی

روی زمین قرار بگیرید، گردن را در راستای بدن نگه دارید و پنجه‌ دست را دقیقا زیر شانه‌ها روی زمین قرار دهید.

برای پایین رفتن پشت خود را صاف نگه دارید و با خم کردن آرنج‌ها درحالی که سر آرنج به سمت پشت اشاره می‌کند، پایین بروید. تا جایی پایین بروید که سینه شما به زمین برسد.

بلافاصله آرنج خود را باز کنید و خودتان را به بالا هل دهید تا به نقطه شروع برسید.

 

 

تست انعظاف پذیری

روی زمین می نشیند و پاهایتان به موازات یکدیگر قرار گرفته  و زانوها کاملاً راست باشند.

 پس از استقرار در وضعیت شروع  با خم کردن کمر و آوردن بالا تنه به سمت جلو ، دستهای خود را که به موازات یکدیگر قرار دارند و کف آنها رو به پایین می باشند ، به طرف جلو امتداد می دهید.

می توانید برای حصول نتیجه بهتر ، این عمل را چهار بار تکرار کنید.

در مرتبه آخر باید دستهای خود را تا آنجا که می توانید از نوک انگشتان پای خود عبور دهید و در آخرین حد ممکن ، به مدت دو ثانیه نگه دارید.

???? ????? ??????