کسب رتبه اول و سوم منطقه ۸ در رشته انشای نماز- اسفند ۹۵

  کسب رتبه اول و سوم منطقه ۸ در رشته انشای نماز

 

آقایان، آیدین مناف زاده دانش آموز پایه دهم و حسین فراهانی دانش آموز پایه سوم به ترتیب کسب رتبه اول و رتبه سوم  منطقه ۸ تهران در رشته انشای نماز را به شما عزیزان تبریک عرض می کنیم و امیدواریم در تمامی مراحل زندگی موفق و سربلند باشید.