دریافت فایل های درس های آموزش مجازی

دسته

آموزشی سبحان

دریافت فایل های درس های آموزش مجازی
دانلود فایل های درس های آموزش مجازی

 

این صفحه به روز رسانی می شود.

پایه دهم

دانلود درس آمار رشته انسانی حجم ۷۴ مگ

دانلود درس علوم و فنون (درس ۱۱ ، ۱۲ و مرور درس ۴ و ۵) حجم ۱۶ مگ

دانلود درس ریاضی برای رشته ریاضی و تجربی (فصل ۵  ۶  ۷) حجم ۲۲۹ مگ

دانلود درس زبان انگلیسی (درس ۳ و ۴) حجم ۳۶۲ مگ

 

پایه یازدهم

دانلود درس ریاضی ۲ رشته تجربی (پیوستگی) حجم  ۴۵ مگ

دانلود درس آمار و احتمال رشته ریاضی (احتمال استنباطی) حجم ۷۰ مگ 

دانلود درس زبان انگلیسی (گرامر درس ۳، مصدر و کاربرد، صفات فاعلی و مفعولی) حجم ۱۸۴ مگ 

دانلود درس دینی (درس ۸ تا ۱۳) حجم ۹۹ مگ

دانلود درس شیمی حجم ۱۶۵ مگ

دانلود درس زبان انگلیسی (گرامر ۱۵  ۱۶ ۱۷) حجم ۱۲ مگ

دانلود درس زمین شناسی (فصل ۵ و ۶) حجم ۱۰۳ مگ

 

پایه دوازدهم

دانلود درس دینی حجم ۶۰ مگ

دانلود درس ادبیات فارسی حجم ۲۷۵ مگ

 

نظرات کاربران (0)

???? ????? ??????