شرکت در مسابقات بازی سازی

دسته

اخبار و مقالات

شرکت در مسابقات بازی سازی

دانش آموز محمدعلی سجادی از دانش آموزان فعال در زمینه بازیسازی در مسابقات گیم سازی سطح منطقه شرکت کرده است.

نظرات کاربران (۰)