زبان ترمیک

 زبان دوم 


هدف گذاری دبیرستان مبنی بر ایجاد تسلط و مهارت در زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم ، سبب شد تا علاوه بر برنامه رسمی درس زبان خارجه ، برنامه ترمیک آموزش زبان در برنامه روزانه دانش آموزان قرار گیرد.

سبحان این دوره آموزشی را با تکیه بر جدیدترین شیوه ها ، منابع آکسفورد و به کارگیری اساتید توانمند و کارامد برگزار می نماید و در پایان دوره ، آزمون های استاندارد کمبریج به عنوان سنجش نهایی برگزار می گردد. این برنامه که با استقبال جدی دانش آموزان روبرو گردیده ، آنان را از دغدغه شرکت در کلاس آموزشگاه های زبان و مشکلات و مسائل جانبی آن ، آن هم در ساعات غیر درسی بی نیاز کرده است.