تماس با ما

تماس با ما

تهران – نارمک – چهارراه تلفنخانه – ۴۶ متری شرقی – خیابان مدائن – کوچه شهید نکونامیان – پلاک ۳
تلفن: ۷۷۹۳۴۴۲۲ – ۷۷۹۲۶۳۹۴ – ۷۷۹۲۷۸۹۱ – ۷۷۹۲۷۹۰۵ – ۷۷۹۲۷۹۱۸  فکس: داخلی ۱۰۲
امور اداری: داخلی ۱۰۵ – امور مالی: داخلی ۱۱۳
معاون آموزشی و مسئول پایه یازدهم: داخلی۱۰۳
مسئول پایه دهم: داخلی۱۰۷ – مسئول پایه دوازدهم: داخلی۱۰۶
ایمیل: info@sobhanonline.ir