جلسه اول انجمن

اولین جلسه انجمن اولیاء و مربیان

 

اولین جلسه انجمن اولیاء و مربیان روز چهارشنبه در تاریخ ۹۷/۸/۲ برگزار گردید. در اجرای آیین نامه انجمن اولیاء و مربیان واحد آموزشی ، جلسه انتخابات هیات رئیسه انجمن تشکیل گردید و نتیجه آن به شرح زیر می باشد.

 

خانم میترا ناظم با ۶ رای به عنوان رئیس انجمن ، خانم فاطمه بهرامی با ۶ رای به عنوان نایب رئیس انجمن و خانم نرگس مقدم نسب با ۵ رای به عنوان منشی و رابط انجمن انتخاب شدند.