اعضای انجمن

اعضای انجمن

 

اعضای منتخب انجمن اولیاء و مربیان در سال تحصیلی ۹۸-۹۷

 

اسامی اعضاء ولی دانش آموز پایه  تعداد رای
میترا ناظم امیر مهزیار قیاسی دهم ۸۴
اکرم بختیاری امیر مهدی اسدالهی دهم ۸۱
مریم صالحی امیرکیان پردل دهم ۸۰
فرامرز گوهری حسین گوهری یازدهم ۶۴
فاطمه بهرامی محمدرضا مصیبی دهم ۵۸
افشین واقف مهدی واقف دوازدهم ۵۱
سکینه کمساری علی رحیمی دوازدهم ۴۹
فریبا زرنگار آرش قدکی دهم ۴۷
نرگس مقدم نصب مهدی فضلعلی دهم ۴۵