کادر اجرایی و آموزشی

کادر اجرایی
نام سمت
سید مرتضی رضوی مدیر
غلام رضا محمود نژاد معاون آموزشی
بهرام ابوالحسنی معاون اجرایی
محمدرضا ابوالحسنی معاون پایه چهارم
حمید شاه علی معاون پایه دهم
محمد رنگچیان امور اداری
محمدرضا نجف پور امور مالی
حمید جهانگیر زاده مسئول فناوری
سید محمود رضوی مسئول فناوری / سایت

 

کادر آموزشی
نام دبیر/سمت
محمدرضا پناهی  دین و زندگی 
علی نقیب زاده  دین و زندگی 
سید پویان امیری عربی 
صادق سرمدی  عربی
مجتبی صراف زاده زبان خارجه
محمدباقر عباسی  زبان خارجه
داود لزومی  زبان خارجه
ناصر دانشفر دیفرانسیل
سید علیرضا رضوی  ریاضی
جواد جلیلیان ریاضی 
محسن خاجویی هندسه
پژمان حسینی هندسه
 محمد رضا دانشمند هندسه 
محمد کریمی هندسه
مصطفی مهرانپور هندسه
افراسیاب تجاسب جبر و احتمال / حسابان
حسن حائری حسابان
رسول رستمی گسسته
حمید مرتضی پور فیزیک
فرید قبادی فیزیک
ابراهیم قلی دوست فیزیک
کیوان عامری شیمی
علی رضاییان شیمی
محمد میرزایی شیمی
علی بهشتی آزمایشگاه
سلمان سامنی تاریخ / جغرافیا
محمد صادق شریعت ادبیات
غلامرضا خانمحمدی ادبیات
حسین لقمانی زمین شناسی
محمد رضا ناظم زیست
سعید قربانی زیست
ستار نوروزی زیست
سید مصطفی رضوی  تربیت بدنی 
امید میرحسینی مشاور دهم
  عفت غفوری مشاور یازدهم 
احمد قصابان مشاور چهارم